دسته: مدعیان دروغین

مدعیان دروغین مهدویت ۰

راه‌های در امان ماندن از گزند مدعیان دروغین-قسمت دوم

بدون شک، نمی‌توان برای تبیین آموزه مهدویت به هر روش ناصواب تمسّک جست. حتی اگر از رهگذر استفاده از این روش‌ها، مخاطبان برای مدتی، رفتارهایی دینی از خود بروز دهند، این امر هیچ گاه دوام نخواهد داشت.

راه‌های در امان ماندن از گزند مدعیان ۰

راه‌های در امان ماندن از گزند مدعیان دروغین-قسمت اول

عصر غیبت و دوران آخرالزمان، آکنده از انواع فتنه‌ها، شرارت‌ها، ضلالت‌ها و مفاسد است. آن‌گاه که واپسین حجت خدا، رخ در پس پرده غیبت نهان کرد، بدعت‌ها، هواپرستی‌ها، فتنه‌انگیزی‌ها و عداوت‌ها اوج‌ گرفت؛ باطل‌پیشه‌گانِ گردن‌کش بر مسند قدرت نشستند و خداجویان و حق‌طلبان، اقلیتی ناچیز را تشکیل دادند.