دسته: شبهات

نشانه ظهور ۰

مهدی (علیه السلام)در کتب مقدسه هندیان

در کتاب باسک از کتب مقدسه هندیان چنین آمده: “دو دنیا تمام شود به پادشاهی عادلی در آخر زمان که پیشوای ملائک و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آنچه در دریاها و زمین‌ها و از آسمانها پنهان باشد همه را بدست آورد و …”

1373182989_03 ۰

چرا بردن نام اصلی امام زمان(عج)در زمان غیبت اشکال دارد؟(ودر چه مواردی اشکال ندارد)

حضرت مهدی(ع) همنام با پیامبر(ص) و هم لقب با آن وجود شریف است. نام آن حضرت، محمد و لقب او ابوالقاسم است. در بعضی احادیث معتبر، تصریح به این نام در مجالس عمومی منع شده است.

hojat-by-shiawallpapers ۰

چرا حضرت مهدی(عج) ظهور نمی‌کند؟

را حضرت مهدی(عج) ظهور نمی‌کند؟
برنامه حضرت مهدی(عج) با برنامه پیامبران و سایر پیشوایان یک تفاوت کلی دارد و آن این که برنامه وی قانونگذاری نیست، بلکه یک برنامه به تمام معنی اجرایی در تمام جهان است.

589333_4AJHaJ31 ۰

مدعیان مهدویت در طول تاریخ

از جمله مسائلی که ثابت می کند موضوع مهدویت و ظهور یک مصلح غیبی از مسائل مسلمی بوده که مسلمان که مسلمانان بدان اعتراف داشته اند،ادعای عده ای است که درطول تاریخ خود را به عنوان مهدی موعود معرفی کرده اند.