دسته: پیامک

بیا...... ۰

بیا……

چه بگویم ؟ خودم هم خسته شدم … شاید همه حرفهای من در این واژه خلاصه شود : “بیــــــــــا”

amini ۰

گریه کردیم

گریه کردیم و به سر هی کوفتیم. بر ظهورت بال و پر افروختیم. هی ندانستیم و با کاه گناه… سد زدیم محکم ولی در کوفتیم. شاعر: معصومه قیطاسی

یا مهدی ۰

جمعه ها با نام تو

  جمعه ها با نام تو ما عشق بازی می کنیم اگر چه باشد فیلم ما و صحنه سازی می کنیم باشد آقا اسم تو که روی ما هست و همین بس ما به...