پایگاه فرهنگی هنری عصر 313

Fazaye_majazi_-3000_292519 ۰

قدرت نرم یا جنگ نرم؟ حقیقت کدام است؟

هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه¬ای که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار به انفعال و شکست وا می¬دارد، جنگ نرم نامید. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه¬ای، براندازی نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملی، رنگی و… از اشکال آن است.

داعش سفیانی نیست ۰

داعش سفیانی نیست بلکه از نشانه های خروج سفیانی است!!

داعش سفیانی نیست بلکه از نشانه های خروج سفیانی است!!

بعد از فتوحات و پیروزی های داعش در سوریه و تصرف برق آسای برخی از استان های عراق توسط گروه داعش، و از طرفی جنایت های هولناک این گروه در عراق و سوریه، این احتمال تقویت شد که داعش، همان سفیانی است.

شورش سفیانی ۰

مراحل شورش سفیانی

مراحل شورش سفیانی

جنبش و شورش سفیانی در سه مرحله به اجرا درمى آید:
۱٫ مرحله جنگ و کشتار در شش ماهه اول در منطقه شام
۲٫ سپس هجوم و پیکار او در عراق و حجاز
۳٫ و سر انجام عقب نشینى از توسعه طلبى در عراق و حجاز در برابر سپاه حضرت مهدى علیه السلام به سمت شام و ایجاد کمربند امنیتی با هم پیمانان رومی در برابر سپاه امام مهدی.

شورش سفیانی ۰

آیا سفیانی یک جریان است یا یک شخصه خاصی است؟

آیا سفیانی یک جریان است یا یک شخصه خاصی است؟

امام سجاد می فرماید:
(انّ امر القائم حتم من اللّه وامر السفیانی حتم من اللّه ولایکون قائم الا بسفیانی.۸۷)

ظهور قائم(ع), از ناحیه خداوند قطعی و خروج سفیانی نیز از جانب خداوند قطعی است. در برابر هر قیام کننده و مصلحی یک سفیانی وجود دارد.

سفیانی از نشانه های حتمیه ۰

سفیانی از نشانه های حتمیه ظهور

سفیانی از نشانه های حتمیه ظهور و دردسرسازترین شخصیتهایی است که پیش از ظهور خروج می کند. بخشی از اعمال او پیش از ظهور و بخشی از آن پس از ظهور اتفاق می افتد.
قیام سفیانی بی شک ناشی از انتقام است. چرا که شعار او «انتقام! آتش» است.