برچسب: اربعین

زندگی به سبک اربعین-shia muslim ۰

زندگی به سبک اربعین

زندگی به سبک اربعین در پیاده روی اربعین عصر ظهور تجسم عینی می‌یابد. هر کس برای یک بار مسافر اربعین شده باشد؛ تا زنده است دل در گرو این سفر دارد و ازخدا صحت...