برچسب: عصر313

صیحه آسمانی ۰

آیا صیحه آسمانی امری طببیعی است؟

از ظاهر روایات با توجه به ویژگیهایی که برای آن بیان شده فهمیده می شود که تحقق آن طبیعی نخواهد بود. خداوند برای آن که شروع این انقلاب جهانی را اعلان بکند و به همگان برساند که انقلابی بزرگ در حال شکل گیری است و حق بودن مهدی(عج) را بنمایاند و به یاران و دوستان و علاقه مندان به چنین رستاخیزی خبر بدهد تا به یاری وی بشتابند صیحه آسمانی را معجزه آسا به گوش همگان می رساند. اشکال هم ندارد و با قانون معجزه هم هماهنگ است.

شورش سفیانی ۰

آیا سفیانی یک جریان است یا یک شخصه خاصی است؟

آیا سفیانی یک جریان است یا یک شخصه خاصی است؟

امام سجاد می فرماید:
(انّ امر القائم حتم من اللّه وامر السفیانی حتم من اللّه ولایکون قائم الا بسفیانی.۸۷)

ظهور قائم(ع), از ناحیه خداوند قطعی و خروج سفیانی نیز از جانب خداوند قطعی است. در برابر هر قیام کننده و مصلحی یک سفیانی وجود دارد.

نشانه های متثل به ظهور ۰

نشانه های متصل به ظهور

نشانه های متصل به ظهورنشانه های متصل به ظهور

برابر روایات شماری از علائم ظهور متصل به ظهور خواهند بود به گونه ای که بین آنها و ظهور فاصله زیادی نباشد.

sms-emam-zaman ۰

مایه امان

امام مهدی(ع): چگونگی بهره مند شدن از من در روزگار غیبتم همچون بهره مند شدن از خورشید است، آنگاه که در پس ابر از دیدگان پنهان می شود. من مایه امان زمینیان هستم همچنان...

ای گل سر سبد طایفه آقاها-shia muslim ۰

ای گل سر سبد طایفه آقاها

  ای گل سر سبد طایفه آقاها:   ای گل سر سبد طایفه آقاها ای بزرگ همه بی مثل و همتاها هرکسی دید تو را مست شده و خانه خراب تشنه دیدن تو میکده...